To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Witamy w Jerzwałdzie | Zobacz Gerswalde
Forum Wolnej Wypowiedzi

w książkach i czasopismach o naszym regionie - Mitteilungsblatt

mirekpiano - 2013-01-14, 23:02
Temat postu: Mitteilungsblatt
Miesięcznik informacyjno-kulturalny mniejszości niemieckiej
ukazuje się również w wersji elektronicznej
http://www.zsnwim.eu
wydaje Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
Zarząd:
Przewodniczący Henryk Hoch
Zastępca przewodniczącego Gerard Wichowski
Skarbnik Barbara Rużewicz
Członek zarządu Ingrid Lipka
Członek zarządu Grażyna Lewandowska
Członek zarządu Rita Popławska
Członek zarządu Helena Samsel

warty przeczytania jest chociażby ostatni numer 12/2012
http://www.zsnwim.eu/site...0prev%20(1).pdf
na stronie 13 jest artykuł Alfreda Czesli
Niemcy na Warmii i Mazurach spisani - Tożsamości nie można podliczyć

cyt.
"Według najnowszego wydawnictwa Urzędu Statystycznego w Olsztynie „Województwo warminsko- mazurskie w liczbach 2012” można się dowiedzieć, że w regionie zamieszkiwało ponad 1,452 mln osób, co stanowi 3,8% ludności kraju. Od ostatniego spisu powszechnego, tj. od 2002 r. liczba mieszkańców województwa zwiększyła się o blisko 30 tys. osób, czyli o 1,8%. Wyniki spisu wykazały, że obszar ten jest jednorodnym narodowo i etnicznie regionem, pomimo wielu grup, deklarujących swoją odrębność.

Wśród mieszkańców Warmii i Mazur ukształtowaną lub jednoznaczną tożsamość narodową deklaruje 1,407 mln (96,9%) osób. Z tego przeważała identyfikacja polska – 1,383 mln (98,3%) osób. Około 12 tys. (0,8%) osób posiadało zarówno polską, jak i inną niż polską tożsamość narodowo- etniczną. Opowiadających się wyłącznie za niepolską przynależnością narodową lub etniczną było 13 tys. (0,9%) osób.
Wśród narodowości, jakie najczęściej były wymieniane w odpowiedziach osób spisywanych pojawiła się narodowość ukraińska – 13 tys. osób, w tym 9 tys. osób uważa się tylko za Ukraińców, a 4 tys. osób utrzymuje, że są jednocześnie Ukraińcami i Polakami.
Z niemieckością utożsamia się 5 tys. osób, w tym 3 tys. (60,0%) osób zadeklarowało podwójną przynależność narodową: polską i niemiecką, a tylko 2 tys. (40,0%) osób wyłącznie przynależność narodową niemiecką. Oni też stwierdzali, że rozmawiają w domu tylko w języku niemieckim.
W okresie międzyspisowym zmniejszyła się liczba osób identyfikujących się jedynie z narodowością niemiecką – z 4,5 tys. osób w 2002 r. do 2 tys. osób w 2011 roku – spadek o 2, 5 tys. osób, tj. o 55,5%.
Inne społeczności i grupy narodowościowe, które wyróżniają się pod względem liczebności to Romowie, Białorusini, Rosjanie i Litwini.
W odniesieniu aż do 45 tys. (3,1%) osób nie zdołano ustalić przynależności narodowo-etnicznej, głównie z powodu braku odpowiedzi.

Można i należy mieć zastrzeżenia co do metod i technik przeprowadzonego w ubiegłym roku w Polsce narodowego spisu powszechnego. Dało się to zauważyć niemal w każdej przeprowadzonej rozmowie.
Wskazywano na wiele niedoróbek i niekonsekwencji. Najwięcej uwag dotyczyło sposobu doboru populacji do spisu i samo jego przeprowadzenie. Jest to bardzo ważne, gdyż uzyskany obraz mniejszości narodowych i etnicznych daleko odbiega od rzeczywistości. Stawia je w krzywym zwierciadle.

Określenie liczebności Niemców mieszkających na Warmii i Mazurach nie jest zadaniem łatwym.
Ciągłe migracje, a zwłaszcza emigracje powodowały spadek liczby członków mniejszości niemieckiej.
Trzeba wiedzieć, iż są osoby (i to liczna grupa), które mają niemieckie pochodzenie lub niemieckich przodków, ale nie chcą z różnych względów należeć do niemieckich organizacji i nie czują potrzeby przyznawania się do niemieckiego pochodzenia. Poza tym podanie dokładnej liczby nie jest możliwe, gdyż opowiedzenie się za przynależnością do mniejszości – zgodnie z obowiązującym prawem – nie jest i nie może być sprawdzane.

Stąd liderzy ruchu niemieckiego szacują, że mniejszość niemiecka w województwie warmińsko-mazurskim liczy dziś ponad 8 tys. osób, co stanowi 7,3% ogółu Niemców zrzeszonych w Polsce. W latach 1991-2011 ich liczba zmniejszyła się o 12 tys. osób, tj. aż o trzy piąte (60,0%). Najwięcej Niemców mieszka w Olsztynie – około 3 tys. osób, następnie w Ostródzie – około 1,3 tys. Niemców i Mrągowie – ponad 1,1 tys. osób."Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group