Witamy w Jerzwałdzie | Zobacz Gerswalde
Forum Wolnej Wypowiedzi

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Biblioteczka TMZZ
Autor Wiadomość
Gość

Wysłany: 2010-11-19, 19:32   Biblioteczka TMZZ

Biblioteczka regionalna TMZZ

Poniżej przedstawiamy niektóre pozycje biblioteczki regionalnej Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej. Posiadamy, oprócz tego, bogaty zbiór zdjęć, map, rysunków i innych opracowań dotyczący Ziemi Zalewskiej i jej okolic. Prezentacja poniższa będzie w przyszłości uzupełniana o nasze nowe, stale pozyskiwane, materiały.
Die Domkirche in Marienwerder – folder.

Warmia i Mazury – zarys dziejów, praca zbiorowa, Olsztyn 1985.


Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii / reprint /- M. Orłowicz,


Zalewo – miasto i gmina – folder.

Jerzwałd – przyroda, historia, ludzie – A. Rękawek, J. Sokołowski, Biblioteczka ZPK.

Święty Gaj – miejsce męczeństwa św. Wojciecha – J. Hochleitner, L. Słodownik, Elbląg 1997.

Siedlungs und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg 13-16 – H. Wunder.Szymbark – Kamieniec, ZPK w Jerzwałdzie.Silm – leśna ścieżka dydaktyczna, Nadleśnictwo Iława 1999.Solniki – ZPK Poj. Ił. I Wzg. Dyl.,Jerzwałd 2001.Ziemia Morąska – M. Bartoś, Wyd. Press – Foto, Olsztyn.Jasne – leśna ścieżka dydaktyczna, ZPK Jerzwałd 2002.Postawy oraz wzajemne stosunki grup etnicznych i narodowościowych na Mazurach ( XIV – XX w. ) – Giżycko 1999 .Tajemnica Rezerwatu Jasne – Biblioteczka ZPK, Jerzwałd.Powiat Iławski – folder.Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich – komplet folderów.Iława – pr. zbiorowa, Olsztyn 1999.Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej – Katalog źródeł, UMK w Toruniu, Toruń 1994.Stiftung für deutsch – polnische zusammen arbeit – 1999.Archeologia ziem pruskich. Nieznane zbiory i materiały archiwalne, Ostróda 15 – 17 X 1998, Olsztyn 1999.Kanał Ostródzko – Elbląski ( miniprzewodnik ) – folder.Parafia Boreczno – W. Niesiobędzki / opracowanie /.Historia Urowa – dr W. von Wrangler / tłumaczenie M. Potorska /.Aus Bergangenheft und Begenwart des Kreiβes Mohrungen – 1930.Z przeszłości i teraźniejszości pow. Morąg str. 46 – 81 Historia Parafii Boreczno.Sztum – Stuhm – katalog wystawy Centrum Kultury Prus Wschodnich – kwiecień 2003.Skarby monet w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie , Olsztyn 2001.Rozwój przestrzenny miasta Susza – Z. Nowak / opracowanie /.Iława w pytaniach i odpowiedziach – H. Baczewski, Iława 1996.Księżniczka z Kesselbergu i inne legendy znad Jezioraka – W. Niesiobędzki .Morąg w 18 – tym wieku, Przemówienie z okazji 675 – lecia miasta, 2002.Gazeta Zalewska / nr archiwalne /.Pomezaniae – biuletyn społeczno - kulturalny wydawany w Jerzwałdzie / nr archiwalne /.Więź Społeczna – biuletyn Stowarzyszenia Więź Społeczna / nr archiwalne /.Wczesnośredniowieczne cmentarzysko pruskie w Dobrzykach oraz klasyfikacja funkcjonalna obiektów cmentarzyska i możliwości rekonstrukcji obrządku pogrzebowego – U. I Z. Kobylińscy, D. Wach / fragmenty – xero/.Mazurskie Poszukiwania Ducha – K. Brozio.Zarys historii Zalewa ( i okolic ) – R. Piechota.Charakterystyka parafii Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty – fragment pracy magisterskiej J. Góreckiej.Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708 – 1711 – S. Flis, Komunikaty Mazursko – Warmińskie 1960 nr 4.Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – człowiek a środowisko, Olsztyn 1999 .Dżuma na Mazurach w latach 1708 – 1711, J. Śliżewski.Po drugiej stronie lustra – Almanach poetycki, Iława 2003.Kochankowie z Lipowej Wyspy – Legendy znad Jezioraka –W.Niesiobędzki, Iława 2005.Turystyka i rekreacja na obszarach chronionych “Zielonych Płuc Polski” zagrożenia i szanse – oprac. J. Sokołowski, Jerzwałd 2003.Zamki, pałace, dwory i inne zabytki Powiatu Iławskiego – W. Niesiobędzki, Iława 2003.Między barykadami – K. Schneider, Olsztyn 1999.Kronika Mistrzów Pruskich – M. Murinius.Przemyślenia – K. Białek, Przezmark.Pekin ΄97 – K. Białek, Przezmark.Tytus – pismo młodzieżowe gimnazjum w Zalewie /nr archiwalne/.Prof.E. von Behring – Wielki Człowiek z małych Ławic- sympozjum naukowe, referaty , Iława 2004.Prof. E. von Behring – dobroczyńca i zbawca dzieci – prace uczniowskie wyróżnione, Iława 2004.Powroty – K. Białek, Przezmark 2004.Katalog reklamowy f-my organmistrzowskiej “August Terletzki” z Elbląga (1857 – 1908) – Komunikaty Warmińsko – Mazurskie 1999 nr 1, str 43 –63.Archiwalia i stan badań nad historią rodu Finckensteinów – A. Żeglińska, Komunikaty Warmińsko – Mazurskie 1999, Olsztyn 2004.Tajemnica Św. Wojciecha – H. Plis, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej.Mohrungen Heimatkreis – Nachrichten / nr archiwalne /.Schody kawowe – kwartalnik Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego / nr archiwalne /.Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur – L. Czubiel, T. Domagała, Wyd. Pojezierze 1969 / fragmenty – xero /.Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich – M. Jackiewicz – Garniec, M. Garniec, Borussia 1999.Polscy i nie Polscy Prusacy – E. Martuszewski, Szkice z historii Mazur i Warmii.Państwowy Urząd Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach (1945 – 1950) – W. Gierczyński, Olsztyn 1991.Wielokulturowy obiekt grobowy w Pomielinie na Pojezierzu Iławskim –M - J. Hoffmann / fragment – xero /.Dzieje kościoła gotyckiego w Iławie – 2001/02.Geschichte der Stadt Saalfeld Ostpr. – E. Deegen 1905.Schloss Finckenstein – C.E. L. Von Lorck 1966.Saalfeld – Ostpreuβen – H. Klein.Bau- und Kunβdenkmäler der Provinβ Ostpreuβen – A. Boetticher, 1893.Ze zbiorów Archiwum Pruskiego w Berlinie / fragmenty /Weepers
Gerswalde
Kraggenkrug
Altchristburg / Dorf /
BuchwaldeDas Kirchspiel Miswalde Kreis Mohrungen – I.Grűnke, 1973.Geschichte der Provinβialschule in Saalfeld, Ostpr.,1898.Zbigniewa Nienackiego:


-Księga strachów
-Pan Samochodzik i zagadki Fromborka
-Pan Samochodzik i Fantomas
-Niesamowity dwór
-Uwodziciel
-Pan Samochodzik i Templariusze
-Pan Samochodzik i Winnetou
-Wielki Las
-Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic
-Wyspa złoczyńców
-Pan Samochodzik i niewidzialni
-Raz w roku w SkiroławkachSprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w Zalewie w 1997r Mackiewiczowie.Das Oberland in 144 Bildern - dr Ernst Vogelsang,Verlag Rautenberg 1984
-Polemika z artykułem Wiesława Niesiobędzkieg “Zalewo. Przeszłość nie tylko krzyżacka” opublikowanym 6.02.2002 r. w Nowym Kurierze Iławskim.The hoard of gold florins from Zalewo: (a preliminary information), Z.Januszkiewicz, B.Paszkiewicz, J. Węcławski, Wiadomości Numizmatyczne, 1996 z. 1-2.Zalewo dawniej i dziś, Łukaszewski A., Warmia i Mazury, 7. 1961 nr 7 – 8, s. 18 - 19.Was blieb von der Stadt am Ewingsee? Ein Blich auf d. heutige Saalfeld. – Pochert Herbert, Das Ostpreussenblatt 6. 1955 F. 38. S. 9 - 10.Besuch in Saalfeld. Freundliche Landstadt im Kreis Mohrungen., Brock Paul, DasOstpreussenblatt. 20. 1969 F.19. S. 10 IZ C19IVA 1062-8 85.Die kleine Hafenstadt am Ewingsee. Besinnlicher Gang durch Saalfeld im Oberland. Ostpreussenblatt.25. 1974. F. 31. S. 11.Nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich, E. Celińska, K. Wróblewska, Komunikaty Mazursko-Warmińskie., 1968 nr 4, s. 475-524.Przyczynek do znajomości chemizmu jeziora Ewingi, T. Januszkiewicz, PolskieArchiwum Hydrobiologii, 1965 T. 13, nr 1, s. 63-85.J. Siebmacher’s Grossem und allgemeines Wappenbuch, II Bd., Nürnberg 1885.


Landschlösser und Gutshäuser in Ost-und Westpreussen, Lorck C. E. L., Frankfurt1972 (fragmenty dot. Ziemi Zalewskiej).Słownik biograficzny Kapituły Warmińskiej, Olsztyn 1996 ( hasło Mikołaj z Zalewa).


650 Jahre Stadt Saalfeld, Das Ostpreussenblatt 6. 1955 F. 38.Dzieje Ziemi Zalewskiej 1305 – 2005, K. Skrodzki, Urząd Miejski w Zalewie.Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, St. Salmonowicz, Książka i Wiedza, W-wa 2004.Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych - J.Tandecki, Toruń 2001.Wschodniopruskość- R. Traba, W.P.T.P.N, Poznań-Warszawa 2005.Pytania o Prusy. Historia państwa zawieszonego - R. Von Thadden, OdkrywanieŚwiatów, Seria Nowa, Olsztyn 2004.Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość-B. Domagała, OBN. Olszztyn 1996.Szkice z mazurskiego brulionu - Erwin Kruk.Warmia i Mazury na starej pocztówce.Burg Schonberg in Westpreusen- R. Grafin Finck von Finckenstein.Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248-1998- A. Szorc.Iława-historia miasta - H.Plis, TMZR, Rudzienice 2005.Bitwa pod Grunwaldem - S. M. Kuczyński, Wyd.Śląsk 1985.Galopem przez stulecia Olsztyn 1353-2003 - J. Sikorski, Edytor Wers 2003.Kronika Księdza Cyganka (kopia rękopisu).Ludność polska w powiecie morąskim w XIX wieku - E.Martuszewski, Olsztyn 1977.Degradacja jezior Ewingi, Żnińskie Duże i Tuczno - M. Gercuszkiewicz-Bajtlik,Warszawa 1987 (xero fragmentów odnoszących się do jez. Ewingi).Zalewo-dzieje miasta/Salfeld-geschichte der stadt - CKPW,MWP, TMZZ - katalog wystawy pod tym samym tytułem w Zalewie.Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, St. Kuczyński.Zwischen Narien und Geserich, E. Vogelsang.Die Grűndungsprivilegen der Städte: Deutsche-Eylau,Gilgenburg,Osterode,Soldau,Hohenstein,Neidenburg in dem Gebiet der Komturei Osterode Ostpr., G. Knieß, Bremenhaven 1987.Textile Volkenkunst Ostpreußens, I. Burchert, J. Barfod, Husum 2003.Droga – Almanach Poetycki, Iława 2005.A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 r.T. Prusiński, Dąbrówno 2002.Die topographischen Veränderungen im ostpreussischen Oberlande während des neunzehnten Jahrhunderts, J. Sembritzki ( z Oberländische Geschichsblatter H6/1904.Zamki Warmii i Mazur, L. Czubiel, Olsztyn 1986 ( str. 170 – 175: Przezmark-Ruiny Zamku Krzyżackiego z początku XIV wieku).Budownictwo warowne Zakonu Krzyżackiego w Prusach (1230-1454), M.Arszyński, Toruń 1995 ( rozdział 6: Budownictwo warowne w okresie utrwalonego władztwa krzyżackiego w Prusach).Organy firmy Terletzki w kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty w Zalewie – praca magisterska Pawła Walskiego ( Katedra Instumentologii Instytutu Muzykologii KUL), Lublin 2005.Kultura i osadnictwo południowo- wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiacleciu p.n.e, M.J.Hoffmann, OBN, Olsztyn 2000.Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiacleciu p.n.e., M.J. Hoffmann, OBN, Olsztyn 1999.Jeziorak-Krzysztof Beśka, Iława 2000.Kamienie Wilhelma - Andrzej Czapliński, Dzierzgoń 2002.W strefie niezwykłej ciszy. Locja Jezioraka, Żagle, nr2, luty2005r., s. 56-59.Co się tyczy Zalewa, Skrodzki K Nowy Kurier Iławski, nr 26 z 19.06.2002 r., s.22.Iława - Dzieje miasta 1305- 2005- Stanisław Achremczyk, Wers 2005.Iława - Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Olsztyn 1999.Rozdarcie, W. Kułakowska, Ałmaty-Warszawa-Karpowo 1995/6.Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr (83) Olsztyn 1964, nr (75) Olsztyn 1962.Problem uprzemysłowienia Prus Wschodnich w latach 1871-1939, J. Affeltowicz, Pojezierze, Olsztyn 1969.Zebrałem snop plonu...M. Kajka, L.S.W. 1958.Rocznik Działdowski, Tom VI, Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej, Działdowo 2005.Warmiacy i Mazurzy – Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX w.( praca zbiorowa pod red. Bogumiła Kuźniewskiego ) – Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka.Städte und Dorfer im Kreis Mohrunger auf alten Ansichtskarten – Eine Reise in eine vergangene Zeit – Kreisgemeinschaft Mohrungen e.V. 2005.Morąg – informator gospodarczy.Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Suszu.Kurt Frick i inni czyli zapomniana architektura Prus Wschodnich – Jan Salm.Iławianie o historii miasta i okolic – Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej, Iława 2005.Elizabeth Lemke i Emil Schnippel – Mirosław J. Hoffmann.Stalin, Roosevelt, Churchill w Teheranie – Walentin Bierieżkow.Saalfeld in Ostpreuβen, Ein Städtchen wie keines sonst? – Lothar Stiela.Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich – T. Ostojski, R. Wolski, Baobab Retman 2006.Warmia i Mazury na starej pocztówce.Poradnik językowy, M. Kniagininowa, W. Pisarek, Kraków 1969.Juden in Ostpreuben, R. Kabus, Husum 1998.-Leben in schwarer Zeit /1893-1990/, E. Klein, Erinnerungen eines Sattlemeister aus Saalfeld-Ostpreub en Ostpreuben. Unvergessene Heimat, R. Naujok, G. Hermanowski, Wurzburg 1999.
-Ceramika osadnicza z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Prusach Wschodnich (łącznie z dawnym okręgiem rejencyjnym Prusy Zachodnie) – w badaniach Hansa Schleifa, M. J. Hoffmann.-Jak chłop „baby” postrzegał? Antropomorficzna rzeźba kamienna w kulturze ludowej Prus Wschodnich i Zachodnich – Seweryn Szczepański (Iława).Powiat Iławski. Dzieje miast i wsi – W. Niesiobędzki, Iława 2006.Kinderheit in Ostpreuben- Marion Grafin Donhoff, Verlag Siedler 1988.Iława 1305-2005. Siedemset lat dziejów – pod red. S. Achremczyka, OBN Olsztyn.Kanał Elbląski, Jeziorak i okolice – Wł. Antkowiak, Gdańsk 2003/4.Drwęca. Szlaki wodne – M. Lityński, Jan Goleń (folder).Kanał Ostródzko-Elbląski – J. Bałdowski, Wyd. Tessa.Pan Samochodzik i floreny z Zalewa – J. Szumski, Wyd. Warmia, Olsztyn 1999.Natura – Przyroda Warmii i Mazur nr 1, 2.

Olsztyn. Zabytki architektury (plan).

Masuren. Land derdunklen Walder und kristallnen Seen – A. Stachurski, Verlag G. Rautenberg, Leer 1995.

Ziemia Morąska. Das Mohrunger Land. – K. Przygodzki, J. Grubba, Stowarzyszenie Morąskie Narie 2006.

Prusy. Kraj nieograniczonych możliwości – B. Engelmann, Wyd. Poznańskie, Poznań 1984.Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich – pr. zb. pod red. S. Achremczyka, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2001.Studia Angerburgica (t.11) – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Węgorzewo 2006.Historia uczy pokoju- projekt realizowany przez Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturalne Sasinia i Muzeum w Gusiewie.Starożytna Litwa. Ludy i bogi – A. Brückner, Pojezierze, Olsztyn 1979.Spotkania z historią – J. Tazbir, Iskry, W-wa 1979.Tekturowe czołgi – S. Piechocki, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1983.Kanał Elbląski, folder, Wydawnictwo Taurus, Bydgoszcz 1997.Kanał Ostródzko – Elbląski, folder, Wydawnictwo Taurus, Bydgoszcz 1998.Polska, Województwo Warmińsko- Mazurskie 2000.Pruthenia T. I, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2006.100 Jahre 1. Nobelpreis für Medizin- E. von Behring.Entdekung Ostpreussens -R. Budzinski, Gräfe und unzer Verlag München.Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków- zeszyt IV, Olsztyn 2006.Die Heimatchronik der westpreuβischen Stadt Christburg und des Landes am Sorgefluβ- O. Piepkorn, Verlag Hermann Bösmann, Detmord 1962.Zwischen Narien und Geserich- dr E. Vogelsang, G. Rautenberg, Leer 1982.Na tropach Smętka – M. Wańkowicz, Wyd. Czytelnik 1959.Morąg, z dziejów miasta i powiatu, Pojezierze, Olsztyn 1973.Der Kreis Mohrungen, Dr W. Wrangel, Holzner Verlag, Würzburg 1967.Pożarnictwo Warmi i Mazur w latach 1945-1985, Olsztyn 1987.

W co wierzyli Prusowie – J. Sokołowski, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, Elbląg 2007

Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. Przygotował T. Baryła, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996

Dzieciństwo w Prusach Wschodnich – M. hrabina Dönhoff, Wyd. Pellegrina, Kielce 2006

Olsztynek – B. Kuźniewski, Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztyn 2007

Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii – Galeria Sztuki Współczesnej BWA Olsztyn 1993

Studia Angerburgica, Tom 14, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Węgorzewo 2007

Olsztyn – M. Wieliczko, Buffi Wydawnictwo, Bielsko Biała 2006

Olsztyn – UM Olsztyn 2007 (+2 płyty CD)

Pruthenia T II, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2006

Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647 – 1772 – St. Achremczyk, OBN Olsztyn 1999

Dom nad Jeziorakiem – N. Drej, Rampi 2007

Olsztyn w wierszach – wybór Z. Chojnowski, Polskie Towarzystwo Czytelnicze 2003

Impresje Olsztyńskie...anielski Olsztyn wg Anastazji Tietisowej, UM Olsztyn

Die Stadt Saalfeld in Ostpreuβen 1939 – H. Klein, E. Ditschereit

Folklor regionów przygranicznych gminy Iława i gminy Pagegiai – GOK Laseczno, UG Iława, Gmina Pagegiai

675 Jahre Stadt Saalfeld Ostpr. 1305 – 1980 – Kreisgemeinschaft MohrungenŻycie codzienne na dawnych ziemiach pruskich – Dziedzictwo kulinarne – Pr. zbior pod red. St. Achremczyka, OBN Olsztyn 2007Rozmaitości Ostródzkie nr. 2, 3, 4(dwutygodniowy magazyn powiatu ostródzkiego)Erika Steinbach – piękna czy bestia – F. Gańczyk, Seria Pod Lupą, Newsweek PolskaWilki – H. H. Kirst, Wyd. Bellona, W-wa, 1991Czarny granit – A. Minkowski, Wyd. Siedmioróg, 1995Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX w. – K. Wróblewska, Pojezierze, Olsztyn, 1978Laseczka i tajemnica – Z. Nienacki, Res Polona, Łódź 1990Baśnie – E. Wiechert, Pojezierze, Olsztyn, 1983Studia Angerburgica Tom 8 – Węgorzewo 2003- 2004Pasłęk – dzieje miasta – Centrum Kultury Prus Wschodnich, EllingenZ biegiem Wisły i Niemna - Centrum Kultury Prus Wschodnich, EllingenFlucht, Vertreibung und Deportation Am Beispiel des Kreises Mohrungen/ Ostpreussen von I. Degen, Giessen, 2001Fotograf Przyjechał! Der Fotograf ist da! – ISPAN, W-wa, 2005Immanuel Kant – red. B. Kőnitz, Bonn, 1984Baśnie z krainy tysiąca jezior – red. J.J.Rojek, Znak, Olsztyn 1989Warmia i Mazury w oczach poetów 1940-1970 – opr. E. Martuszewski, Pojezierze, Olsztyn 1972Ziemia Ełcka kultywuje swoje tradycje. Obrzędy doroczne. – T. Romanowska, Fundacja Dziedzictwo Nasze, Węgorzewo 2007Wyniki badań starego miasta w Zalewie a realizacja szczegółowego planu zagospodarowania - M. Berezowska (xero str 107-111, 236, 237)Śladami Wilhelma II –A. Czapliński, Stary DzierzgońMazury. Słownik stronniczy, ilustrowany – red. W. Mierzwa, Retman. Baobab 2008Wierzenia mazurskie – M. P. Toeppen – opr. P. Błażewicz, J. M. Łapo, MBM, Dąbrówno 2008Jarnołtowo nr 1,2,3,4,5 (1998-2000) – informator, L. Meller, JarnołtowoGałczyński na Mazurach –A. Drawicz, Pojezierze, 1971Warmia, Mazury, Suwalszczyzna – Polska na weekend, Wyd. Pascal sp. z o.o. Bielsko Biała 2008Kościół parafialny w Jarnołtowie – H. Baumann (praca policencjacka napisana pod kierunkiem dra M. Kruka, Historia Sztuki, UG, W. Fil. – Hist., Gdańsk 2008Susz. Historia miasta pocztówką pisana – K. Kępiński, F.W. „Kępiński”, Susz 2008Tajemnice Warmii i Mazur – T. Sowiński, Wyd. Regionalista, Olsztyn 2008Kanał Ostródzko – Elbląski – red. St. Januszewski, Studio Art. –Reklam. „Tak”, Wrocław 2001Szlakiem podań i legend Pojezierza Iławskiego i dorzecza Drwęcy – S. Szczepański, LOT i TMZI Iława 2008Goniec Świętokrzyski – K. Białek, Przezmark 2008Napoleon w Ostródzie – R. Kowalski, PWP, Ostróda 2008Napoleon w Ostródzie 1807 -2007 – R. Kowalski, Wyd. WPW Olsztyn 2008Ratusz Miejski w Iławie – UM Iława 2008Podróż do serca Turyngii – H. Plis, TMRudzienic, 2008
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – F. Sulimierski, B. Chlebowski, Wł. Walewski, W-wa 1880 (na CD)

Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska codzienność? - Pr zb. pod red. J. M. Łapo i G. Białuńskiego, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007Pogranicza przestrzeń kulturowa - OBN, Olsztyn 2007Wilkołaki -Z. Strześniewski, Nasza Księgarnia, W-wa 1979Foto Gmina Małdyty (płyta CD)Stan przejścia- A. Kopacki, WK Borussia, Olsztyn 2002Prowincja człowieka. Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej -K. Brakoniecki, Borussia 2003

Borussia. Kultura. Historia. Literatura nr od 20 do 42 (bez nr 27,28,29,30)Barczewo w Europie -W. Lipscher, Borussia 2005Dziennik mojej podróży z roku 1769 - J. G. Herder, Borussia 2002Rzecz o dobrach symbolicznych. Gietrzwałd 1877 - H. Orłowski, Borussia 2005Goniąc kormorany. Ballada o Giżycku - WMDarski, Borussia 2004Ach, moje drogie życie - T. Bołdak-Janowska, Borussia 2002Światologia - K. Brakoniecki, Borussia 2001Przebitka - H. Sekulski, Borussia 2001Ziemiec - K. Brakoniecki, Borussia 2005Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka - K. Brakoniecki, W. Lipscher, Borussia 1999Współczesność przeszłości. Eseje o historii - J. Fest, Olsztyn 2004Stosunki polsko-niemieckie 1949-2005. Wspólnota wartości i interesów? - red. B. Kerski, W.-D. Ederwein, Olsztyn 2005

Wiadomości zza świata - WMDarski, Borussia 2003Niemieckie dzieje w XIX i XX w. - G. Manm, Borussia 2007Warmiński Budda - K. Brakoniecki, Olsztyn 2007Rytmy polskie i niepolskie. Opowiadań naiwnych ciag dalszy - T. Bołdak – Janowska, Borussia 1998Ku Sarmacji - D. Albrecht, Borussia 2003Prabuty. Przewodnik po zabytkach.


Z dziejów Weklic, Stow. Łączy Nas Kanał ElbląskiSzlak pocztyliona. Przewodnik turystyczny, Elbląg 2008Obszar Kanału Elbląskiego. Przewodnik z mapą. Elbląg 2008Przypomniane piórem – Wł. OgrodzińskiMinęły wieki a myśmy ostali – J. Boenig


Księga Mazur – F. Skowronek, Borussia 2002


Niewidomy pies rymów – A. Janowski, T. Bołdak-Janowska, Borussia 1999


Muza domowa – K. Brakoniecki, Borussia 2000Paul Celan. Miasta i miejsca – H. Boettiger, Borussia 2002Przypadki graniczne. Polacy i Niemcy – P. Haffner, Borussia 2005Po Galicji – M. Pollack, Borussia 2001Wiersze wybrane – A. Bykowska-Salczyńska, Borussia 1999Rocznik Żuławski 2008, Klub Nowodworski. Wybrane materiały, informacje i wydarzenia Roku Żuław 2008, Stow. Mił. N. Dw. Gd.Kraina wiatraków powraca. Materiały z konferencji 26.09.2007Przewodnik po Dolnym Powiślu, Powiat Sztumski - R. Zamojski, Powiślańska Organizacja TurystycznaHandbuch des Grundbesitzes In Deutschen Reiche, Kreis Mohrungen, Berlin 1879 /xero/Prusy Wschodnie. Historia i mit – A. Kossert, Wyd. Naukowe ScholarOcalona historia Prus Wschodnich. Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia –Museum.- Fundacja Przyjaciół Inst. Arch. U. W., Warszawa 2008Możliwości uprawiania turystyki aktywnej na Pojezierzu Iławskim –M. Stasik, pr. licencjacka na Katedrze Turystyki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009Zwycięstwo pod Grunwaldem – W. Giełżyński, PZWS, Warszawa 1973

Niezapomniana kuchnia Warmii i Mazur – M.K. Jankowska-Butitta, Wyd. Jaworowy Dwór, 2007Świat bliski znajomy? – J. Wańkowska-Sobiesiak, Studio Polig. Komp. SQL, Olsztyn2008

Moje Prusy Wschodnie – H.H. Kirst, Interart, Warszawa 1995Kanał Elbląsko-Ostródzki – D. Barton, Wydawca Maria Wolska, Sztutowo

Skarbiec Suski, Historia-Środowisko-Kultura, nr 1, 2009

Pani Walewska – W. Gąsiorowski, LSW 1970

Die Mutter – O.G. Finckenstein, Jena 1939

Wschodniopruskie kampanie Napoleona – J. Jasiński, S. Skowronek, Olsztyn 2007

200 dni Napoleona od Pułtusku do Tylży 1806-1807 – opr. zbiorowe, „Rzeczpospolita S.A.” 2008

Obraz małej ojczyzny w wybranych legendach z okolic Zalewa – I. Szramowska ( praca licencjacka Wydz. Pedagogicznego Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica, Filia Iława), 2009

Sehnsucht nach Gerswalde. Erinnerungen an ein Dorf im Oberland In Ostpreussen – K. Dietrich /xero/

Dokumentation Gerswalde – H. Schramke /xero/

Skarbiec Suski, Historia –Środowisko – Kultura, nr 2, 2009

Matka - O. hr.Finckenstein, DVR, 1941/xero/

Niekammer”s Landwirtschaftliche Güter, Adressbücher Band III Ostpreussen, RV, Leipzig, 1922, 1932 /xero/

Parey”s Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Provinz Ostpreussen, Berlin, 1929 /xero/

Szkice historyczne o Zalewie – opr. ks. K. Cyganek, egz „a” – archiwalny, Pasłęk 1976 /skan maszynopisu na CD/

Bitwa pod Grunwaldem, przewodnik po wystawie – Muzeum w Ostródzie, 2010

Ostródzki Przegląd Historyczny (t. I), Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2007

Ostróda – siedem wieków dziejów miasta – red. nauk. R. Sajkowski, Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2005

Olsztyn 1353-1945 – A. Wakar, Pojezierze, Olsztyn, 1971

Katalog nieznanych zabytków Mazur Zachodnich, Powiat Ostródzki , W. Skrobot – Ostróda 2009Poradnik dobrych praktyk ochrony żuławskich zabytków, Cedry Wielkie 2009Domy żuławskie. W poszukiwaniu zagubionej tradycji budownictwa, Nowy Dwór Gdański 2009

Skarbiec Suski, Historia –Środowisko – Kultura, nr 3, 2010

Dziedzictwo kulturowe Warmii-Mazur-Powiśla. Stan zachowania. Potencjały i problemy, W-MBPP, Olsztyn 2009

1410 Ostatnia wielka bitwa rycerskiej Europy. Pomocnik historyczny. Grunwald. – Polityka wyd. 4/2010

Dzieje Prus- ks. Jan Leo, Olsztyn 2008

Tales of a Family- The Finckensteins – M. von Finckenstein, Ottawa 2009

Pojezierze Iławskie, Dorzecze Drwęcy – LOT Iława 2010

Grunwald 1410-2010. Miejsca święte Nr 7/2010

Gustaw Gizewiusz – 200. rocznica urodzin – Ostróda 2010

Napoleon. Od rewolucji do cesarstwa - Paolo Cau, Księgarnia Gandalf.

Ehemaliges Ostpreussen. Kunstreisefuehrer – A. Rzempołuch, Remix, Olsztyn 1996

Mazury Zachodnie. Oferta turystyczna 2010-2011

Pojezierze Iławskie. Dorzecze Drwęcy. Przewodnik Ilustr. – LOT Iława. Kraków 2010

Partnerstwo w praktyce. System współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi – ESWIP. Elbląg 2007

Zabytki Iławy – LOT Iława

Kraina Drwęcy i Pasłęki. Przewodnik turystyczny – R. Bogucki, S. i P. Taciak. Wyd. Drwęca 2008
 
 
zalewianka 

Pomogła: 5 razy
Dołączyła: 02 Lut 2010
Posty: 108
Skąd: Zalewo
Wysłany: 2011-11-08, 10:52   cd biblioteczki TMZZ

Pamiętniki F. P. de Segura Adiutanta Napoleona – MON W-wa 1982

2010. Rok wielkich rocznic Powiatu Ostródzkiego – Sasinia Ostróda

Legendy i opowieści z Ziemi Ostródzkiej – Sasinia 200

Okolice Ostródy – 2009, 2010

Przyjaciel Ludu Łecki, Ostróda 2010

Ostróda w kalejdoskopie historycznym – R. Kowalski WPW Ostróda 2009

Krystyna Chojnowska – Listkiewicz. Pierwsza dookoła świata. Retman 2008

150 lat Kanału Ostróda- Elbląg, R. Kowalski, C. Wawrzyński, Wers Olsztyn 2010

Kamienie w historii, kulturze i religii, R. Klimek, S. Szczepański, Olsztyn 2010

Ziemia Zalewska. Pędzlem i piórem malowana, J. Z. Polak, R. Kucik, J. Łyziak, UM Zalewo 2010

Susz. Dzieje miasta – Wystawa Centrum Kultury Prus Wsch. 2010

Rocznik Historyczny Pojezierza Iławskiego, nr 1, 2010, Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej

Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, T. Żurkowska, Borussia, Olsztyn 2008

Etniczna polityka komunistów. Dwa cassusy. A. Nowakowska, Z. Wóycicka, Wydawnictwo Trio, W-wa 2010 (xero 1 -137 str)

Boreczno – tłumaczenie Katarzyna Neumann (Der Kreis Mohrungen, Dr W. Wrangel

Dzieje miasta Iławy. K. J. Kaufmann, TMZI, Iława 2010

Die Seen In Masuren und im Oberland, Lotzen 1927, reprint Leer 1989

Mazury kraina Wielkich Jezior, J. Czarnowski, Wydawnictwo Arystoteles, W-wa 2010

Rowerem po krainie Kanału Elbląskiego – przewodnik po szlakach rowerowych, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, Elbląg 2010

Kanał Elbląski i okolice. Przewodnik za mapą, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski, Elbląg 2009

Architektoniczne zabytki Kaliningradu (ros.)

Kościoły Prus Wschodnich (ros.)

Zamki Prus Wschodnich (ros.)

Królewiec 1930 (mapa ros. – niem.)

Kaliningrad, przewodnik

Kraj Elblonskogo Kanała (ros.)

Dzieje Ostródy, J. Müller, Muzeum w Ostródzie 2010

Województwo Olsztyńskie, J. Bałdowski, KAW 1980

Panowie na zabytkach, W. Kalicki, Iskry 1991

Historia Zakonu Krzyżackiego, K. Militzer, Wyd. WAM, Kraków 2007

Mazury Zachodnie. Atlas turystyczny, Gdańsk 2011

Zamki Warmii i Mazur, L. Czubie, Pojezierze, Olsztyn 1986

Gazeta Olsztyńska 1886-1989

Rocznik Olsztyński XVI, Olsztyn 1989

Album Grunwaldzki, A. Klein, A. Nadolski, A. Nowakowski

Katedra w Kwidzynie – M. Gawryluk, Szutowo 2010

Prasa Warmii i Mazur w latach 1945-89, B. Łukaszewicz, Muzeum Warmii i Mazur 1991

Kronika konfliktu Władysława Króla Polskiego z Krzyżakami w Roku Pańskim 1410

Mazury Zachodnie. Atlas. Gdańsk 2009

Ostróda w kalejdoskopie historycznym, R. Kowalski, Media-Partner, Ostróda, 2009

Okolice Ostródy 2011, Ostróda 2011

Historia Warmii i Mazur, St. Achremczyk, OBN im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 2010

Dziedzictwo Warmii. Zabytki na Warmii - od pomysłu do przemysłu, K. Mikulski, E. Borodin, J.B. Kluk

Kamienie milowe historycznej Warmii, St. Achremczyk, J.Hochleitner, J. Włodarski, Lidzbark Warmiński 2011

Traktem biskupów warmińskich, Elset, Olsztyn 2006

Kanał Ostródzko-Elblaski, Ostróda 2011

Mapa: Grunwald 1410, Pojezierze Brodnickie, πTR Kartografia, Warszawa 2007

Pan Samochodzik i skarby iławskiego ratusza, J. Czarnik, Iława 2011
 
 
zalewianka 

Pomogła: 5 razy
Dołączyła: 02 Lut 2010
Posty: 108
Skąd: Zalewo
Wysłany: 2012-06-04, 08:51   cd biblioteczki

Boreczno, K. Kacprzak, B. Król, Praca wyróżniona w konkursie Archipelag Pamięci CEIK

Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie (album)

Skarbiec Suski nr 5/2011

Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, A.Wakar – Pojezierze, Olsztyn 1982


Histryja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze…, St. Murzynowski, Olsztyn 1986

Coś z życia które minęło, E. Martuszewski, Pojezierze Olsztyn 1986

Karty z dziejów Mazur t. II, E. Sukertowa – Biedrawina, Pojezierze, Olsztyn 1972

Perły Natury Powiatu Iławskiego (album)

Dokumentation über das Rittergut Posorten, A. Goerke, 2009 (D. Benninghoven)


Kłopoty z Panią Walewską, M. Brandys, Iskry, 1969

Jugendjahre in Ostpreussen (różni autorzy) – 1989

Gott schläft in Masuren, H. H. Kirst, Goldmann 1984

Ostpeussen. Ein Lesenbuch (różni autorzy), W. Heyne, 1990


Wälder und Menschen, E. Wiechert, Ullstein


Ein Ostpreusse Jahrgang 1927, Hans Klein, Feucht 2011

Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle, Urząd M. W. Warm.-Maz., Olsztyn


Rzecz o dziedzictwie na wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, W-wa 2011

Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Splot, W-wa 2012

Wielokulturowość Ziemi Iłowskiej, W. Dragan, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, Iłów 2011

Efektywne zarządzanie wolontariatem, M. Falej, FIKA, Olsztyn 2011

Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur, przewodnik, Olsztyn 2005

Ostpreussen in Schönen Bildern, Leizig, 1938


Serce Zakonu, R. Borkowski, Zysk I S-ka, 2010

Katalog projektów domów… woj. warm.-maz., Samorząd Woj. Warm.-Maz.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Ładowanie strony... proszę czekać!

Nasze forum korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce dotyczącej "cookies"


Zobacz też Jerzwałd Stronę Główną

Copyright © Jerzwałd

§ Artykuły autorskie zamieszczone na stronie www.forum.jerzwald.pl można cytowaś podając imię i nazwisko (nick) jego autora oraz źródło czyli link do tej strony.

Żaden z widocznych tutaj plików nie znajduje się na serwerze. Linki udostępnione są przez i za zgoda użytkowników. Administrator serwisu www.jerzwald.pl jak i właściciel serwera nie może być pociągany do odpowiedzialności karnej za to co użytkownicy nadsyłają, czy tez za każda inna działalność użytkowników. Nie możesz używać tego serwisu do rozpowszechniania lub ściągania materiałów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. Użytkownicy tej strony odpowiedzialni są za przestrzeganie tych warunków.

Polecane Fora